Saturday, June 2, 2012

עילוף

תרמתי דם אתמול. מסתבר שצריכים עשר אלף מנות דם ביום. שיואו.
בכל מקרה אחרי תרומתי העשירה התהלכתי ברחבי החדר כשכל הזמן אני ממלאת לעצמי עוד כוס מים קפואים. באיזה שהוא שלב התישבתי ליד דניאלה ומתן. זה היה מפחיד מאוד, הרגשתי חוסר אונים אמיתי. אמרתי לה שרואה שחור אבל תוך כדי התפללתי מעט שהתחושה תמשיך.
משהו בחוסר שליטה הזה הגניב אותי, סוף סוף הצלחתי להתעלף על מישהו, בערך, כמו שרציתי (חולה).
אם אני אנסה לתאר את המראה הוא בערך כמו איך שזאת מ-'2 ימים בפריז' רואה. התחושה היא תחושת אהבה.

No comments:

Post a Comment